THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI AVM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 229 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0908.270.015

Email: avm0015@gmail.com